Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Lence Tuizalové, sídlem Nábřeží SPB 648/72, Ostrava – Poruba, 708 00, IČ 72982624, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Ostravě, spisová značka S-SMO/411546/20/ŽÚ, která je provozovatelem e-shopu www.konopnyspecial.cz (dále jen Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:
 • Jméno, příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, adresa dodání, telefonní číslo,e-mailová adresa, IP adresa, historie týkající se návštěvy stránek www.konopnyspecial.cz. Za účelem vytvoření zákaznického profilu.
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  • poskytování produktu a služeb zákazníkům
  • zasílání emailových sdělení obsahujících informace o slevových akcích na produkty prodávané na internetové adrese www.konopnyspecial.cz, novinky, rady, recepty a jiná obchodní sdělení.
  • prostřednictvím emailu vám také zašleme vaše osobní přístupové údaje do zóny Můj účet, kde budete moct zpravovat své osobní údaje a objednávky.
 2. Zasílání SMS sdělení s  informací o slevové akci na produkty prodávané na internetové adrese www.konopnyspecial.cz. Samozřejmostí jsou také drobné pozornosti jako dárek např. v podobě informace (kódu) o mimořádné osobní slevě či nabídce.
 1. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 10 let od posledního přihlášení:
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 3. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět a to zasláním emailu na kontaktní údaje Správce.
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.